Tablice VBScript: Korzystanie z funkcji DIM, REDIM, Split i Ubound Array

^