Polecenia systemu plików Unix Touch, Cat, Cp, Mv, Rm, Mkdir (część B)

^