Super Kiwi 64 zmierza w kierunku kolekcjonowania z lat 90., a ja jestem w

^