Kody odpowiedzi Rest API i rodzaje żądań odpoczynku

^