Testowanie REST API z ogórkiem przy użyciu metody BDD

^