Prototyp inteligentnego biurka Razera jest prosto z science fiction

^