Python Try Except - Wyjątek obsługi języka Python z przykładami

^