Operatory C #: arytmetyczne, relacyjne, przypisanie i logiczne

^