Lista Pythona - twórz, korzystaj, dziel, dodawaj lub usuwaj elementy

^