Python Advanced List tutorial (sortowanie listy, odwracanie, indeks, kopiowanie, łączenie, sumowanie)

^