Parametryzacja wartości statycznych w LoadRunner

^