Nowe wskazówki ankiety Legacy of Kain dotyczące możliwej kontynuacji, remake'u, ponownego uruchomienia lub remasteru

^