Mario Kart 9 podobno w fazie rozwoju, może zawierać „nowy zwrot”

^