Mago czuje się jak dawno zagubiona platformówka z „ukrytym klejnotem” z czasów SNES

^