Pętle w C #: instrukcje sterujące i różne pętle z przykładami