Nintendo Download: Cóż, nie ma wiele przed Zeldą

^