Łatka Xenoblade Chronicles 3 zmienia model przerywników filmowych, dodaje poprawki

^