Jak obsługiwać wyjątek ArrayIndexOutOfBoundsException w języku Java?

^