Czy jest jakaś granica początku i końca roli QA w Scrumie?

^