Wprowadzenie do testowania kontraktowego z przykładami

^