Zamiast BlizzConu w kwietniu pojawi się nowy dodatek do WoW

^