Ważne protokoły warstwy aplikacji: protokoły DNS, FTP, SMTP i MIME

^