Szczegóły certyfikacji IBM Rational Functional Tester i przykładowy papier

^