Visual Studio Code Vs Atom: który edytor kodu jest lepszy

^