Jak utworzyć usługę próbną i odpowiedź dynamiczną w SoapUI

^