Jak obsługiwać wyjątki w skryptach SoapUI Groovy - samouczek SoapUI nr 11

^