Hades dodaje literacką nagrodę Hugo do swojego wypełnionego po brzegi pudełka z trofeami

^