E3 09: Wywiad Bit.Trip z grami Gaijin, część druga

^