Drugi sezon My Hero Ultra Rumble wprowadza Endeavour do walki

^