Destiny 2: Lightfall zmierza do neonowego Neptuna w lutym przyszłego roku

^