Studium przypadku: jak wyeliminować wady kaskadowych i zwinnych procesów programistycznych za pomocą modelu hybrydowego

^