Blizzard Entertainment zawiesza usługi gier w Chinach

^