Stażysta, który został dyrektorem Yacht Club Games, przejmuje kontrolę nad Miną the Hollower

^