Światowa Galeria Sław Gier Wideo ogłoszona na 2022 r.

^