>

Wo Long, kontynuacja Nioh Team Ninja, otrzyma demo „w najbliższej przyszłości”

^