Troy Baker postanawia nie tworzyć, anuluje plany NFT

^