Przykład TestNG: jak utworzyć i używać plik TestNG.xml

^