Opóźnienie Steam Deck przesuwa początkową datę wysyłki na luty 2022 r.

^