Sony Santa Monica Studio jest obecnie „rozłożone na wiele różnych rzeczy”

^