PSO 2 New Genesis właśnie otrzymało dużą aktualizację i nową klasę Bouncer

^