Wystawa Persona 25 FES z okazji rocznicy serii JRPG

^