Poziom 5 potwierdza lokalizację Lady Layton na 2017 rok

^