Overwatch 2 pozostawia za sobą to, o czym była seria

^