Najnowszy zwiastun Pokemon Scarlet i Violet opowiada o poszukiwaniu skarbów i automatycznych bitwach

^