Funkcje MySQL Substring i Substring_Index z przykładami

^