Jak napisać e-mail uzupełniający po rozmowie kwalifikacyjnej?

^