MySQL CREATE USER: Jak utworzyć nowego użytkownika w MySQL

^