Samouczek normalizacji baz danych: 1NF 2NF 3NF BCNF Przykłady

^