Wyrażenie regularne $ regex MongoDB z przykładem

^