Moje Nintendo otrzyma wkrótce fizyczne nagrody Pokemon Scarlet i Violet

^